App_Página_Transparencia_Informació Econòmica i Pressupostària

CONTRACTES   Contractes tramitats per Procediment Obert   Contractes tramitats per negociat amb publicitat   Contractes tramitats per negociat sense publicitat   Contractes menors   Volum Pressupostari y Percentatge en cada modalitat   CONVENIS   Conveni transparència.   Subvencions y Ajudes Públiques.   Pressupostos Municipals y Contes.   Retribucions percebudes anualment por Alts Cargs e…

App_Página_Participación_Joventut

DARRERES ACTIVITATS REALITZADES DES DEL ÀREA DE JOVENTUT Taller de Participació Juvenil a l’Ajuntament de Godelleta. I Fòrum jove a l’Ajuntament d’Alborache. Taller de Benestar emocional i imatge corporal en adolescents. Col·laboració amb Salut Pública. Taller “Vol-me-et bé” a l’Espai Jove de l’Ajuntament de Chiva. Pel que fa a l’oci educatiu: Organització conjunta amb els…